ADI VE MERKEZİ: Derneği adı “NEVŞEHİR SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ” dir. Kısa adı NEVSAD dır . Dernek Merkezi ve Kuruluş Yeri: Nevşehir’dedir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI: Sigorta Acenteleri ( Aracıları) ile onlara bağlı çalışanlarının mesleğinin gelişmesine çalışmak, mesleki birliği sağlamak, sigorta sektörüne faydalı olacak sigortacılar yetiştirmek, sigortacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için çalışmalar yapmak, Sigortacı ve sigortalıyı bilinçlendirmek, sorunlarına yardımcı olmak, sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda yetkili kişi ve kuruluşların bilgilerine başvurmak, İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak, Üyelerinin yöneticilik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Sigortacıların toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını ve verimliliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, Üyeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamaktır.