Derneğimiz ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli bir kaynak olan sigorta sektörüne Nevşehir’de faydalı olacak sigortacılar yetiştirmek,  sigortacıların mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak için çalışmalar yapmak ve sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak üzere ekonomik toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

     Derneğimiz kuruluş amacının büyük çoğunluğunu yerine getirmiştir. Sigortacılık kanunun çıkmasında, Sigorta acentelerini ilgilendiren yönetmeliklerin çıkmasında, kanunla birlikte Kamu Niteliğine haiz acentelerin temsil edildiği, haklarının savunulduğu, acentelik mesleğinin itibarının yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneği olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

     Bundan sonra da üyelerimizle birlikte ve üye olmayan meslektaşlarımızın derneğimize üye olmalarıyla daha güçlü bir şekilde meslektaşlarımıza ve sektörümüze katkılar sağlamaya, sosyal aktivitelerimizle meslektaşlarımızı kaynaştırmaya devam edeceğiz.

Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneği